Zaświadczenie staż


Zaświadczenie

 

 

zdobył/a miejsce stażowe za pośrednictwem platformy zawodowi.com.pl
powstałej w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)
realizowanego przez Beneficjenta SOKRA-NET we współpracy ponadnarodowej z University of Thessaly w Grecji

Leave this empty:

Zawodowi.com.pl https://zawodowi.com.pl
Certyfikat podpisu
Nazwa dokumentu: Zaświadczenie staż
Unikalny numer ID dokumentu: 515aa941ed3ac543913b27d2e9eb7d0741c81075
Pieczęć czasowa Historia dokumentu
15 March 2020 12:00 CETZaświadczenie staż Wysłane przez Bożena Czerkawska - biuro@zawodowi.com.pl IP 185.133.161.236