Zaświadczenie praktyki


Zaświadczenie

 

 

dostał/a się na praktyki zawodowe za pośrednictwem platformy zawodowi.com.pl
powstałej w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)
realizowanego przez Beneficjenta SOKRA-NET we współpracy ponadnarodowej z University of Thessaly w Grecji

Leave this empty:

Zawodowi.com.pl https://zawodowi.com.pl
Certyfikat podpisu
Nazwa dokumentu: Zaświadczenie praktyki
Unikalny numer ID dokumentu: 9d9d778dda8d33a6183390ac4e64242babd2ec6f
Pieczęć czasowa Historia dokumentu
9 March 2020 21:23 CET