Warszawa

administrator | 24-05-2018 | 12:35

W dniu 13.02.2018 r. projekt „Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych zawodowi.pl” został zaprezentowany na konferencji „Mój zawód – moja pasja”, która została zorganizowana w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie. Na konferencji zaprezentowano również projekty UE Erasmus+ oraz PO WER skierowane do uczniów szkół zawodowych. Konferencja obejmowała również informacje o eTwinningu w pracy nauczyciela oraz o zarządzaniu ryzykiem w projektach.

Warszawa-1