Opis województwa warmińsko-mazurskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:45

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², i liczy 1,43 mln mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców warmińsko-mazurskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,9% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W warmińsko-mazurskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 125 377 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 87 381 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 791 nowych podmiotów, a 9 566 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (13 660) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (10 380) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (13 532) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8 731) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

3,5% (4 344) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,9% (26 241) podmiotów, a 75,6% (94 792) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w warmińsko-mazurskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (15.5%).