Opis województwa kujawsko-pomorskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:56

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Województwo kujawsko-pomorskie leży w północno-centralnej części kraju i jego stolicą jest Bydgoszcz. Liczba ludności wyniosła 2 082 944 mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,5% mieszkańców kujawsko-pomorskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W kujawsko-pomorskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 195 717 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 141 425 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

To region, w którym na równi ze szkolnictwem wyższym rozwija się szkolnictwo zawodowe i branżowe, które w swojej ofercie proponują wiele kierunków kształcenia tj. branża motoryzacyjna, branża morska, branża elektryczna czy też różnego rodzaju spektrum usług jako alternatywnych profili kształcenia zawodowego. Na województwo przypada 141 szkół zawodowych z najwyższą ich liczbą 22 w Bydgoszczy. System kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim jest niedostosowany do potrzeb gospodarki opartej na innowacyjności. Sfera gospodarcza odczuwa poważne trudności w pozyskiwaniu dobrze wykwalifikowanych kadr o profilu technicznym i inżynierskim. Problem ten dotyczy przede wszystkim bardzo dobrze rozwiniętego w regionie przemysłu przetwórczego.

Region charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem wykształcenia mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,5% mieszkańców kujawsko-pomorskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowe. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie innowacyjności i specjalizacji zarówno w szkołach branżowych, technikach czy też szkołach wyższych. Jednocześnie region charakteryzuje się bardzo niskim poziomem nakładów na działalność badawczo-rozwojową (ogółem w 2010 r. 2% nakładów na B+R poniesionych w Polsce). Problem dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem nauk społecznych. Nieco lepiej prezentują się nakłady na badania i rozwój ponoszone w sektorze przedsiębiorstw (w szczególności zatrudniających powyżej 249 osób), jednak i tu (z pewnymi wyjątkami) nakłady są generalnie niskie.

Nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju. Relatywnie wysokie nakłady ponoszone są tylko w dwóch wiodących branżach gospodarczych regionu – chemicznej oraz w produkcji metalowych wyrobów gotowych. Wyróżniające się, wysoko konkurencyjne sektory województwa kujawsko-pomorskiego to: przemysł spożywczy, chemiczny, produkcji wyrobów mechanicznych, metalowych, z tworzyw sztucznych i automatyki.

Brak specjalistów na poziomie szkół branżowych jak i kształcenia wyższego, jak i z punktu widzenia przedsiębiorców, nazbyt rozbudowana i zazwyczaj skomplikowana struktura organizacyjna szkół wyższych i brak współpracy miedzy przedsiębiorcami a szkołami powoduje zastój gospodarczy regionu.

Aby region mógł się rozwijać potrzebne są istotne zmiany kontaktów i uwzględnienia zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników w danej specjalizacji. Natomiast aby osiągnąć ten cel trzeba być ukierunkowanym na rozwój innowacyjnej edukacji, którą można określić hasłem: „od przedszkola do matury”. Ma on za zadanie wzmocnienie i rozwój systemu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród młodzieży. W zakresie edukacji podstawowym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości systemu kształcenia młodzieży, uwzględniającego wyzwania, wynikające z rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz cyfryzacji.