Decyzja o współpracy

administrator | 26-10-2019 | 16:36

Decyzja o współpracy zawierana jest w celu kontynuacji działań w ramach projektu „Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Decyzja Szkoła–Beneficjent

Decyzja Firma–Beneficjent