Białystok

administrator | 24-05-2018 | 12:32

W dniu 20.03.2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku (Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok) odbyło się spotkanie z przedstawicielami kuratorium oraz szkół zawodowych z województwa podlaskiego. Na spotkaniu tym był prezentowany projekt „Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych zawodowi.pl”. Omówiono założenia projektu, jego funkcjonalność oraz zasady uczestnictwa i współpracy. Przekazano informacje o korzyściach dla uczestników projektu czyli dla szkół, uczniów, nauczycieli, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkania – nauczyciele szkół zawodowych z województwa podlaskiego – aktywnie brali udział w dyskusji i przekazywali swoje uwagi na temat projektu. Zostały im przekazane dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu.

Białystok-1